top of page
Search
  • יעל טרנר גרוסמן

מלמדות בזום? 6 עצות מעשיות

Updated: May 7, 2020


עד לפני חודשיים לא היה לי מושג שיש אפליקציה כזו בשם זום ...

בינתיים כבר ראיתי כמעט הכל.

6 העצות הבאות הן המשך לבלוג הקודם - 'מבט מקרוב על מיזם הלמידה מרחוק' -

תקראו אותו שם ואז תעברו לכאן ... מומלץ.6 הצעות מעשיות ליצירת מסגרת הקשבה ומודעות במפגשי זום:

1. זווית צילום - מה מצטלם מאחורה או בצדדים. תשומת-לב ושיקוף בפרטי לילדים נמנעים.

2. יציבה - איך נוח לי לשבת או לעמוד (בעמידה – להגביה את מסך המחשב על ערימת ספרים),

לינק לסרטון אנימציה של איך לארגן סביבת ישיבה ויציבה - כאן.


מורות – אתן, ו/או מי שמעביר את המפגש, עמדו מול המסך, תפעילו את הגוף בטבעיות ותרגישו את ההבדל (הישיבה מקפיאה גם מימקת פנים). גם כאן - תנו לתמידים למצוא את הגוף הנכון שלהם.

3. זמן מעבר - בתחילה ובסוף כל יחידת לימוד – 1-3 דקות תרגול גופני משותף יחד שמסתיים בנשימה: מאפשר חיבור וריכוז. סרטוני 'מכניסים את הגוף לכיתה' ללמד לבד או כולם מבצעים יחד – כאן.

4. כל יחידת לימוד תחולק לתת-יחידות זמן - כ 10 עד 30 דקות כל אחת – תלוי בגיל. האורך הכללי של כל יחידת לימוד – יהיה לפי החלטת המורה, בהתאם לקבוצה.

5. בין כל תת-יחידת זמן – חצי עד דקה של התאווררות הכרוכה בקימה מהכיסא ותנועה בלי להתבונן במסך (מיקוד ראיה למרחק). אפשר תנועה משותפת מונחית ואפשר חופשית. תוך כדי תנועה חופשית במרחב אפשר לחשוב על החומר הנלמד, לדוגמא: מה השאלה שאני רוצה לשאול על מה שלמדנו עכשיו?

6. מפגשי זום קבוצתיים – מוטב שיתמקדו בהצגת תוצרים של נושאי החקר העצמאיים לפי בחירת התלמידים/דות. אפשר שהנושאים יהיו משפחתיים כדי לעודד תחום/עשייה משפחתית ועידוד מוטיבציה לשיתוף פעולה כללי.זה המחוון שלנו.


יש לכן הארות, הערות או תוספות?

כיתבו לנו ונוסיף.


22 views0 comments
bottom of page