top of page

אסטרטגיות בתנועה

תהליך ההוראה בכיתה מורכב ומאתגר. לא אחת מתמודדים הצוותים החינוכיים עם מצבים הדורשים גמישות, יצירתיות וכלים מותאמים לניהול הכיתה.  

 

תלמידי בתי הספר נדרשים לשבת, לשמור על עירנות וקשב, ולהיות ממוקדים בלמידה לאורך זמן. בה בעת מזהות עדויות מהשטח עליה בדיווחים על קשיי קשב וריכוז, יציבה לקויה, השמנה, דימוי עצמי ירוד ומצבי חרדה כבר בגילאי בית ספר יסודי.  המורים מדווחים על קשיים באווירת הלמידה, בעיקר בנושאי קשב, מוטיבציה, אקלים וויסות עצמי.

 

תכניות שונות מתמודדות עם אתגרים אלה. 

עמותת גנ"ת מבקשת להאיר מענה מזוית שונה - דרך הגוף.

 

מצאנו קשר הדוק, מגובה מחקרית, בהתמודדות מוצלחת עם אתגרי ההוראה והחדשנות דווקא כשהיא נעשית 'דרך הגוף', קשר שפותח לתפיסה חינוכית:

 

'מכניסים את הגוף לכיתה' היא תפיסה חינוכית יישומית הרואה בגוף הפיזי חלק בלתי נפרד מתהליכי למידה, יצירתיות והתנהלות יומיומית.

 

התכנית:

'אסטרטגיות בתנועה' - תרגום התפיסה החינוכית לטכניקות פשוטות ליישום, המגייסות את המערכות הגופניות של המורים ושל התלמידים לקשב, למידה ואווירה חיובית בכיתה כתשתית לכל פדגוגיה חינוכית נבחרת. האסטרטגיות מורכבות ממגוון דיסיפלינות גנ"ת ומיועדות לביצוע עצמאי של צוותי החינוך כחלק מהעבודה החינוכית השוטפת. 

תוצרים:

  • רתימת מערכות הגוף לתהליכי למידה ויצירתיות - מודעות, תרגול כיתתי, הפנמה ואחריות אישית לפי צורך

  • חיזוק אקלים - התמודדות עם אתגרי-חינוך: העלאת רמת קשב ומניעת אלימות, אוירה חיובית חברתית ולימודית

  • יצירת שפת-גוף בית ספרית - שפה המאפשרת מודעות גופנית ורגשית בחיזוק הביטחון והתמודדות עם קושי מורים/תלמידים


תהליך:

מפגשי הכשרה מרוכזים בהם רוכש הצוות החינוכי את תפיסת גנ"ת, מתנסה בתרגול ויוצא לדרך עצמאית. 

ההכשרה:

ההכשרה דינמית ומותאמת לכל בי"ס/צוות חינוכי על פי מיפוי חוזקות ואתגרים. ההצלחה תלויה בהתמדה. לא נדרש ידע קודם, מומחיות או מכשור מיוחד. תרגול עקבי מביא לשיפור האקלים הכיתתי, לעליה ביכולת הריכוז והמוטיבציה - מדדים ברורים המביאים לשיפור ביכולות הלמידה והיצירתיות.  השראה.

תכנית מאושרת מספר ירוק משרד החינוך: 5539

----

כהשלמה לתכנית זו תכניות מלוות של ריהוט ועיצוב מרחבי למידה פרטים -כאן.

1. זיהוי וניתוח מצבים בכיתה/זום ע"פ תפיסת גנ"ת

2. זיהוי צרכים והנחיות פרטניות 

 

3. התאמה וסימולציה של תרגילים למצבים שונים

 

4. שיתוף תוצרים ותובנות, יצירת שפה בית-ספרית

 

5. תכניות עומק מותאמות לצורכי בית-הספר

--------------

צוות התכנית:  

מנהלת התכנית: נעמה גולדנברג-כהן

צוות מייסד: יעל טרנר-גרוסמן, נעמי הירשלר, דורית לשניק, עפרה וקנין-מאור,

מעיין זוהר, רות אלוש

צוות הכשרה

התכנית נבנתה בליווי מומחים מתחומי הפיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, מדעי-המוח, מוח אחד, קינסיולוגיה, יוגה, רפואה סינית, מחול, דמיון מודרך ועוד

bottom of page