top of page

עיצוב מרחבי למידה ויצירתיות 

השלום 4.jpg

המרחב הבית-ספרי בנוי על רתימת התודעה לתהליך הלימודי כאשר הקשר עם הגוף הופך זניח. התפיסה החינוכית המערבית מפרידה בין הגוף, הנפש והתודעה, כשהיא מכוונת אל הגוף רק כאל 'מחזיק' קופסת הגולגולת - למרות שכבר הוכח שהגוף משפיע על כל הנעשה בכיתה**.  תלמידי בתי הספר נדרשים לשבת, לשמור על ערנות וקשב, ולהיות ממוקדים בלמידה לאורך זמן.  

עיצוב וביצוע מרחבי למידה המשלבים את פדגוגית 'אסטרטגיות בתנועה' עם תנאים פיזיים מיטביים - מרמת הריהוט ועד לשינויים מבניים והיתרים:

טליה 2.JPG

לפני ... בי"ס יהודה הלוי, ירושלים

לפני ... בי"ס השלום ע"ש רבין, ירושלים

לפני ... כיתת חינוך מיוחד, ירושלים

צוות גנ״ת בוחן את האפשרויות השונות במרחב הלמידה הספציפי בהתחשב בפדגוגיה ובתקציב, בשת"פ מורים ותלמידים*

המסקנות מתורגמות לתכניות אדריכליות ופרטים מותאמים למקום

ביצוע עד הפרט האחרון, כולל מסירת הנחיות פעילות עם תכנית הכשרה 'אסטרטגיות בתנועה'

טליה 1.jpeg

אחרי... בעבודה, כיתת חינוך מיוחד

20171030_082728.jpg

אחרי... חדר פדגוגי פרטני, בי"ס יהודה הלוי

השלום 3.jpg

אחרי... מרחב חקר יצירתי, בי"ס השלום

* עקרונות גנ"ת בעיצוב מרחבי חינוך:

  • דיאלוג - התכנון והעיצוב מתבצעים בהתאמה לתכנים הפדגוגיים, מתוך דיאלוג ושיתוף פעולה עם הצוות החינוכי והתלמידים.

  • מגוון - על המרחב להיות בעל אפשרויות מגוונות של אופני למידה: שורות, זוגות, מעגל, פינות עבודה מגוונות ועוד.

  • יציבה - על המרחב להיות בעל אפשרויות מגוונות של אופני יציבה: ישיבה רכה/שכיבה, ישיבה על הרצפה, ישיבה על כסא/אביזרים דומים, עמידה.

  • נשימה - אזור מוגדר בו לתלמיד/ה ניתנת אפשרות להיות בתוך עצמו.  

  • דמיון -  ביצוע לא-צפוי בחומר וצורה של התלמידים והמורים מאפשר חשיבה יצירתית ותחושת שייכות.

  • תצוגה, צבעוניות ואחסון - תלמידים לומדים טוב יותר כאשר יש תצוגה צבעונית על הקירות, ובתנאי שלא תהיה צפופה ומעמיסה  - על 35-50% מהקיר להיות פנוי, בגווני צבע מותאמים לאזורי הלמידה, עם פתרונות אחסון יעילים.

  • אקוסטיקה ואור טבעי - השפעות האקוסטיקה הנכונה ואור הטבעי נמדדו ונמצאו משפיעים על איכויות הלמידה.

  • בי"ס יסודיים - בהתאם למחקרים, עדיפות לעיצוב יחודי של מרחבים בצורות מגוונות שאינן בעלות זהות קבועה.

  • בי"ס תיכוניים - בהתאם למחקרים, עדיפה כיתה פשוטה, מרובעת, מאפשרת למידה משותפת, מגוונת אישית ובקבוצות.

  • ליווי והכשרת הצוות החינוכי - לפי צורך, בפעילות במרחבים המעוצבים, ע"פ תכנית 'אסטרטגיות בתנועה'.

--------------

**בסיס מחקרי:

מחקר באוניברסיטת סאלפורד באנגליה טוען שכיתות מעוצבות היטב יכולות לשפר את הישגי התלמידים בכ-25%, הגורמים המשפיעים ביותר הם:

אור טבעי,  טמפרטורה,  איכות האוויר,  עיצוב ייחודי לכל כיתה

המחקר, אשר נערך במשך 3 שנים וסקר 153 כיתות ב 27 בתי ספר מגוונים, מוכיח כי גורמים סביבתיים משפיעים על איכות הלמידה. על פי המחקר ניתן לייחס 73% מהשיפור ביכולות התלמידים באותה שנה לעיצוב הכיתות בהן למדו. העברה של תלמיד 'ממוצע' מהכיתה הכי פחות אפקטיבית לכיתה האפקטיבית ביותר הובילה לשיפור של עד 65% בהישגיו.  מסקנות מחקר זה מופנמות בתפיסת העיצוב גנ"ת.

bottom of page