top of page

קול קורא

אחד-העם.

מרחב ירושלמי לאומנות.
 

_____

חלל אמנות חדש נפתח במרחב החברתי של מלון הנשיא המתחדש

רח' אחד-העם 3, ירושלים


החלל מהווה חלק ממבנה חי ושוקק, ומאפשר חשיפה לקהל הטרוגני הפועל ומתארח במקום

_____________________

אתם מוזמנים להציע עבודות

לתערוכה קבוצתית

רשום בגוף

 

שתערך בחודש אוקטובר 2023

 

התערוכה תתמקד בחוויות המשאירות חותם בגוף, בנפש ובתודעה.

 

 

 

על ההצעה לכלול:
פרטי התקשרות
קובץ פורמט JPG או PDF עד גודל 3MB עם:
שם העבודה

צילום העבודה

פרטים טכניים - גודל, טכניקה, שנה
טקסט מלווה ( עד 100 מילים)

 

 

ניתן להגיש הצעות בדו מימד ובתלת מימד
ניתן להציע עד 5 עבודות


את ההצעה יש לשלוח עד לתאריך 10/9/2023
תשובות ינתנו עד תאריך 15/9/2023

 

______ 

גלריית אחד-העם, כחלק ממרחב חברתי, מציעה רק את חלל התצוגה עצמו
על האמנים המציגים להשתתף בהוצאות הישירות שבהצבת התערוכה (תליה, כיבוד, פרסום וכד) בלבד.

שלחו לנו הצעה:

תודה ששלחת

  • Facebook
bottom of page