top of page

חינוך מיומנויות גנ"ת - גוף, נפש, תודעה

הנוער גדל היום בעולם מוצף מידע בלתי-מבוקר, בפרט בנושאי דימוי-גוף וזהות אישית. מידע כזה, בשילוב מסרים סותרים מהחברה סביב, עלול להביא לבלבול, לחצים חברתיים, חוסר ביטחון, מיניות מוחצנת או מופנמת, ואף לתופעות המתרחבות של פגיעה סביבתית (אלימות, פגיעות מיניות) ופגיעה עצמית (אלכוהול, סמים, הפרעות אכילה). 

 

התכנית:

תכניות משולבות לתלמידי ותלמידות בתי-ספר על-יסודיים, חטיבה ותיכון, המבקשת להעניק חוסן אישי, ביטחון בגוף ויכולות התמודדות. התכניות כוללות הכשרת מנחים למערכי סדנאות והתנסויות.

 

מטרות:

  • הענקת כלים וידע להגדרה עצמית, פיתוח חוסן אישי וחשיבה ביקורתית

  • חיזוק הביטחון העצמי והנוכחות בגוף ובמרחב - ברמה האישית כמו גם המשפחתית והחברתית

  • חוויות גוף מגוונות עם פיתוח יכולת ביטוי אישי העצמה ללא מילים

 

 

איך?

חינוך גנ"ת מלווה את תהליכי ההתבגרות הגופנית, הרגשית והפסיכולוגית של הנוער. התכנית מתווה מסגרת מיומנויות כללית לכל נושאי ההתמודדות ומעודדת זיקה בין גוף ונפש לתודעה - עבודה על קבלת העצמי, אימון גופני, רגשי והעצמה.  התכנית מבוססת על שיעורי חובה קבועים בחטיבה-תיכון שש-שנתי של שעתיים שבועיות בשיעורים מעשיים, לצד סדנאות גנ"ת בנושאים:

מעברים, יציבה ויציבות, דימוי-גוף, עמידה מול קהל, העברת מסרים/שפת-גוף, תדמיתנות ורשת.

 

-----------

 

 לאתר מדרשיית הבנות ע"ש הרטמן בירושלים

שנה"ל 2007 עד היום - תכנית גנ"ת המלאה מיושמת בשיתוף מדרשיית הבנות ע"ש הרטמן בירושלים כתכנית ניסויית של משרד החינוך

בהובלת מיכל הרטמן

bottom of page