top of page
מתרגלים גנ"ת לחיים
יש לי גוף. עמותת גנ"ת - גוף נפש תודעה.

>> שותפים ושגרירים:

אם מצאתם את עצמכם מהנהנים בהסכמה תוך כדי קריאה, 

אם התלהבתם מאחת מתכניות הפעולה,

צרו קשר:

 

  • תכניות הכשרה ועיצוב לבתי-ספר / משרד החינוך

  • שיתופי פעולה עם לשכות רווחה, מרכזים קהילתיים

  • אירועי התרמה למלגות מחול והעצמה

  • כל רעיון אחר

נשמח לשמוע מכם, 

תודה.

תרומות לעמותת גנ"ת -גוף, נפש, תודעה - מעל 180 שח מקנות לכם זיכוי מס ישראלי על פי פקודת מס הכנסה סעיף 46,

תרומות לעמותת גנ"ת דרך אתר 'ישראל תורמת' (למעלה*) - מקנות, לפי בקשה, זיכוי מס אמריקאי.

bottom of page