top of page

הזדמנות במחול

החיים בסביבה מוחלשת, קשיים כלכליים, חברתיים או תרבותיים, מקשים על התפתחות הדימוי העצמי ומרחיקים ילדות ונערות מחוגי העשרה ושילוב. שיעורי מחול הן פעילויות אשר מהוות הזדמנות לשיקום, העצמה וצמיחה.

 

 

התכנית:

ללא מילים, ללא צורך בהשכלה, שפה או ידע, מקבלים משתתפי ומשתתפות הפרויקט כלים לחיים. מלגות 'הזדמנות במחול' מאפשרות הגשמת מטרות, העצמת הביטחון העצמי והאמונה ביכולת מתוך התמדה והשתלבות בחברה. חווית הצלחה, ערכי עבודה בקבוצה, ביטוי עצמי, הפנמת משמעת וערכי שמירת הגוף והכבוד ההדדי.

פרויקט מלגות הזדמנות החל כיוזמה מקומית בקיץ 2009 בסטודיו 6 בירושלים. בכל שנה מצטרפות לפרויקט ילדות, נערות ונשים המקבלות הזדמנות לרקוד ולפרוח.  המשתתפות משתלבות בשיעורי מחול מקצועיים לפי בחירתן ונתמכות בליווי נוסף בהתאמה לצורך. 

מה אנחנו מציעים?

 

  • לאמץ רקדנית ולקחת חלק בפרויקט - לתרומה מאובטחת בכרטיס אשראי - לחצו כאן אתר ישראל תורמת.

  • הרחבת התכנית בארץ - אולפנים למחול ברחבי הארץ המאמינים בכוחו של הגוף להעצים, בדגש על אזורי מגורים מעורבי אוכלוסיה

      או באזורי 'תפר' בין שכונות.

  • מתנדבים מלווים אל הפעילות וממנה.

 

תרומות לעמותת גנ"ת -גוף, נפש, תודעה - מקנות לתורמים זיכוי מס ישראלי על פי פקודת מס הכנסה סעיף 46 וזיכוי מס אמריקאי - כאן.

bottom of page