מכניסים את הגוף לכיתה

תפיסות החינוך שהוגדרו לשנת 2030 עי ה OECD מדגישות את הצורך בפרסונליזציה, גלוקליזציה ומיומנויות גוף נפש.

מהן מיומנויות אלה?  עמותת גנ"ת פיתחה תכניות יחודיות לחיזוק והעצמת המורים בד בבד עם שכלול יכולת התלמידים בנושאי גוף, נפש ביחס ללמידה עצמאית ויצירתית. שלושת המימדים הבאים מופיעים כאן בראשי פרקים:

 

אסטרטגיות בתנועה - תכניות הכשרה להעצמת מורים וצוותי חינוך בבתי-ספר עי כלים להתמודדות באתגרי החינוך היומיומיים - פירוט כאן

מתרגלים גנ"ת לחיים - הכשרת מורים לסדנאות תוכן או הפעלת צוות גנ"ת ישירות עם תלמידים - פירוט כאן

מרחבי למידה ויצירתיות - ההתייחסות לגוף בכיתה דורשת שינויים בסידור, ריהוט ותפיסה - לפי תקציב נתון - פירוט כאן

התוכניות מאושרות משרד החינוך

צרו קשר להעמקה והבהרה

צוות חינוך

עמותת גנ"ת

 

----

עמותת גנ"ת - גוף, נפש, תודעה

העמותה הישראלית לפיתוח תכניות לשילוב גוף בתהליכי העצמה, שיקום וחינוך  

ע"ר: 580574945 | מוכרת סעיף 46א' לתרומה

@ כל התמונות והסרטונים באתר שייכים לעמותת גנת / סטודיו 6  והשימוש בהם אסור ללא הסכמה מראש בכתב