top of page

ילדות, נערות ונוער בסיכון

החיים בסביבה מוחלשת, קשיים כלכליים, חברתיים או תרבותיים, מקשים על התפתחות הדימוי העצמי וההשתלבות בחברה.  

עמותת גנ"ת פיתחה ומפעילה שלוש תכניות מרגשות על בסיס המחול, תכניות המאפשרות תמיכה בשיקום, העצמה וצמיחה.

התכניות בנויות בהתאמה לקהל היעד ומתבססות על אינטגרציה בין משתתפות 'רגילות' למשתתפות היעודיות:

bottom of page